obr4share

Pozvánka na schůzi AAKNovinky:

Novinky

 

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi American Akita Klubu

 

V návaznosti na usnesení řádné členské schůze AAK z 1.8.2015 svoláváme mimořádnou členskou schůzi AAK.

Datum konání:                     10. 10. 2015 následně po Klubové výstavě AAK

Místo konání :                      Výstaviště v Českých Budějovicích

Program členské schůze:

1)       zpráva výboru AAK o činnosti za období od poslední členské schůze

2)       kontrola plnění usnesení z členské schůze z 1.8.2015

3)       z důvodu odstoupení PCH volba nového pch

4)       schválení Stanov AAK v návaznosti na převod Amerikan Akita Klubu o.s. (občanské sdružení) na Amerikan Akita Klub z.s. (zapsaný spolek), jak ukládá legislativa ČR

5)       aplikace nového Zápisního řádu AAK, platného od 1.9.2015

6)       diskuse

8)       závěr

Připomínky a případné další návrhy k programu možno poslat do 25.9.2015 na e-mail: vybor@akitaclub.cz.

Zároveň žádáme všechny, kteří se schůze zúčastní, aby potvrdili do 25.9.2015 svoji účast na email: vybor@akitaclub.cz

 

 

Výbor AAK                                                                                                                           10.9.2015

 

 

obr4share  CZ  EN