obr4share

Klubový Ch. a JCh.- podmínky

American Akita CLub CZ

Titul Kch a KJch získá pes - fena po nasbírání potřebných bodů.
Podmínkou pro získání titulu je nepřerušené členství v AAK, účast na klubové, nebo speciální výstavě pořádané AAK a příloha PP bez zápisu o účasti na výstavě pořádané UCI.

Celkový počet potřebných bodů: Klubový šampion 100 bodů
Klubový junior šampion 40 bodů

Bodování : Započítávají se výsledky z mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstav (včetně zahraničních), a to od počátku roku, ve kterém se majitel psa stal členem AAK

 

Postup pro přiznání titulu: Každý majitel si musí sám sledovat skóre svých psů. Po dosažení požadovaných bodů zašle jejich přehled a kopii výstavní přílohy nebo posudků na adresu jednatelky klubu. Pokud pes - fena opravdu bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, obdrží KJCh/KCh pohár s popiskou titulu a jménem Vaší akity. Oba tituly se zapisují do průkazu původu, ale neopravňují ke vstupu do třídy vítězů/šampionů. Věcná cena za KCh a KJCh bude předána na nejbližší klubové/speciální výstavě pořádané klubem. Žádost o udělení titulu zasílejte nejpozději 1 měsíc před udělením titulu (Klubovou/Speciální výstavou) Daně Žampachové na email: info@americanakita.cz nebo na adresu Obránců míru 1763, Roztoky 25263

 

  Klubová + speciální výstava Ostatní výstavy
Výborný 1      5 bodů  4 body
Výborný 2 - 4  3 body  2 body
CAJC, CAC, CACIB   3 body     3 body
Res.CAC, res. CACIB 2 body 2 body
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy 5 bodů  
BOJ, BOV 3 body 3 body
Národní vítěz   4 body
Evropský vítěz, Světový vítěz, BOB,JBIG, BIG, BIS 10 bodů  10 bodů
2. místo v BIG, BIS   3 body 3 body
3. místo v BIG, BIS 2 body   2 body 
Crufts 1-3 místo
10 bodů
Crufts 4-5 místo    7 bodů
obr4share  CZ  EN